Suncity Fitness, třída Míru 92, Pardubice+420 777 913 204

FITNESS ZNOVU OTEVŘENO

 

Vážení klienti,
pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, vás
prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech.
Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte
odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.

2. Jsme moc rádi, že už můžete použít naše šatny a sprchy. Svůj čas strávený v nich
však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli
dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci
osob na jednom místě.

3. Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou
pomůcku v místech jako je recepce, šatny, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více
lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se
dají zakoupit v lékárnách.

4. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

5. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na
ruce.

7. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či
pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky
pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou
příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob
na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při
mytí rukou a následnou dezinfekci.

9. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění,
prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.

10. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál.

Jsme vám plně k dispozici.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

www.fitness-suncity.cz